CIF teslim şekli İngilizce ismi ile "Cost, Insurance and Freight" olarak kullanılmaktadır. Türkçe mal bedeli, navlun ve sigorta olarak çevirilmektedir.

CIF teslim şekli İngilizce ismi ile “Cost, Insurance and Freight” olarak kullanılmaktadır. Türkçe mal bedeli, navlun ve sigorta olarak çevirilmektedir. Bu teslim şekli FOB ile birbirine oldukça benzemektedir. Daha önceki yazılarımda da belirttiğim üzere FOB ve CIF teslim şekilleri dış ticarette en çok kullanılan teslim şekilleridir. Yapısal olarak birbirine benzesede kendi içlerinde her ikisininde farklılıkları bulunmaktadır.

Şuanda yürürlükte ICC’nin belirlediği INCOTERMS 2010 olarak nitelendirilen 11 adet teslim şekli bulunmaktadır. Dış ticaretle uğraşan veya dış ticaret yapmak isteyen kişi ve firmaların bu teslim şekillerine hakim olması gerekmektedir. Bunun en baş sebepleri arasında teslim şekillerinin kendine göre oluşturduğu sorumluluklar ve maliyetlerdir. Bunların iyi bilinmesi ve buna uygun şekilde ticaretin planlanması esastır.

Bu yazımızda sizlerle ülkemizde de çok sık kullanılan CIF teslim şeklini ve detaylarını inceleyeceğiz.

CIF Teslim Şekli Nedir?

CIF teslim şekli denizyolu taşımacılığında kullanılan ve FOB teslim şekli ile oldukça benzeyen bir yapıya sahiptir. Ülkemizde ve dünya ticaretinde en çok kullanılan teslim şekillerinden biridir. CIF açılımı Cost, Insurance and Freight yani Türkçe tercümesi ile mal bedeli, navlun ve sigortadır. Türkçe tercümesine bakıldığında teslim şekline sigortanında dahil olduğunu kolaylıkla anlayabiliriz. Bu teslim şeklinde sigortada satıcı yani ihracatçı tarafından yapılır. FOB teslim şeklinde olduğu gibi satıcının sorumluluğu mallar gemiye yüklendikten sonra sonra erer.

CIF teslim şeklinin belgeler üzerindeki kullanımı yükleme limanı ile değil boşaltma limanı ile kullanılır. Yani mallar İstanbul limanından yüklenecek Hamburg limanına teslim edilecek ise vesaikler üzerinde “CIF HAMBURG” ibaresi ile kullanılır.

CIF Teslim Şeklinde Fiyat Nasıl Belirlenir?

Teslim şekillerine hakim olmanın ve detaylarını bilmenin ihracatta fiyat teklifi verebilmek için önemli olduğunu belirtmiştik. Bunun nedeni mal bedeline ek olarak taşıma masrafları ve diğer masraflarında ihracatçının sorumluluğunda olabilmesidir. CIF teslim şeklinde taşıma bedeline ek olarak sigortada ihracatçıya ait olduğundan dolayı vereceği fiyat teklifine bunuda dahil etmesi gerekmektedir. Yani ihracatçı fiyat teklifi hazırlarken mal bedeli + iç nakliye + navlun + sigorta şeklinde hesaplama yapmalıdır.

FOB ve CIF Teslim Şekillerinin Farkları

 • FOB ve CIF teslim şekilleri deniz yolunda kullanılır.
 • Her iki teslim şeklinde ihracatçının sorumluluğu mallar geminin güvertesine geçene kadardır.
 • FOB teslim şeklinde yükleme limanı belirtilir.
 • CIF teslim şeklinde varış limanı belirtilir.
 • FOB’da sigorta satıcının sorumluluğunda değildir.
 • CIF’da sigorta satıcının sorumluluğundadır.

İhracatçı Tarafından CIF Teslim Şekli

 1. İhracatçı yapılan anlaşmaya ve sözleşme şartlarına uygun malın üretimini yapar ve gerekli koşullarda hazırlar.
 2. Mala ait gümrük işlemlerini yapar ve doğacak masrafları karşılar.
 3. Taşıma acentası ile anlaşma yaparak malların limana ulaşmasını sağlar.
 4. Mallar karşı limana ulaşana kadar oluşabilecek her türlü hasara ilişkin taşıma sigortasını yapar.
 5. Malların gemiye yüklenmesini sağlar.
 6. Mallar geminin güvertesine geçtikten sonra sorumlulukları bitmiş sayılır. Bundan sonraki sorumluluklar alıcıya aittir.
 7. Malların gemiye yüklenmesinden sonra alıcıya malların yüklendiğini ibraz eder.

İthalatçı Tarafından CIF Teslim Şekli

 1. İhracatçı ile yaptığı anlaşma ve sözleşmede bulunan ödeme yöntemine uygun olarak mal bedelini öder.
 2. İthalat işleminden doğan yükümlülüklerini yerine getirir ve ithalata ilişkin belgeleri düzenler.
 3. Doğacak ithalat vergilerini öder.
 4. Mallar varış limanına ulaştıktan sonra malların boşaltma masrafını karşılar. (Sözleşmede belirtilmesi gereklidir.)
 5. Mallar geminin güvertesine yüklendikten sonra tüm risk ve sorumluluk alıcıya aittir.
Umut Türkümdeyen
Balıkesir Üniversitesi Uluslararası Ticaret / Balıkesir Universty International Trade